Wat is CPO?

CPO is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en dat betekent:
• Samen, zelf de baas zijn
• Woningen bouwen tegen kostprijs
• Een buurt/band opbouwen, nog voor de eerste steen gelegd is
• Geen standaardwoning, maar een woning op maat

Bij CPO zijn toekomstige bewoners zelf ontwikkelaar. Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject nemen toekomstige bewoners, georganiseerd in een vereniging, de belangrijke beslissingen zoals het kiezen van een architect en aannemer. Door direct samen te werken met deze professionele partijen in het bouwproces ontstaan er betaalbare woningen, die aan ieders specifieke eisen en wensen voldoen. Bovendien krijg je al hart voor de buurt nog voordat de eerste steen gelegd is. Hierdoor ontstaat een buurt met een bijzonder prettige woonsfeer.

CPO Sluiseiland

De deelnemers aan het CPO project Sluiseiland hebben samen een vereniging opgericht, de ‘Vereniging van Opdrachtgevers Sluiseiland’. Procesbegeleider Urbannerdam begeleidt de VvO tijdens het hele ontwikkelproces. De VvO gaat een overeenkomst aan met Smit’s Bouwbedrijf als grondeigenaar om het perceel te reserveren en heeft architectenbureau KRFT uit Amsterdam gekozen om de plannen mee te gaan maken. De aannemer Peters Bouw uit Schaik rekent mee aan de bouwkosten van aanvankelijk het schetsontwerp en later het definitieve ontwerp.

Collectief
Alle deelnemers binnen de vereniging nemen gezamenlijk beslissingen over collectieve zaken zoals het type baksteen, bouwsysteem, type kozijnen etc.

Individueel
Beslissingen over bijvoorbeeld de grootte, het aantal verdiepingen en de indeling van de woning worden door alle deelnemers individueel genomen. Door deze ontwerpvrijheid wordt elke woning op maat ontworpen en ontstaat jouw unieke woning.

Vergunning
Als het plan ontwikkeld is wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Als de omgevingsvergunning is verleend kan het bouwen beginnen. Voor de bouw start zal iedere deelnemer een eigen koop- en aannemingsovereenkomst tekenen en de eigen financiering regelen.

Ook een voordeel van samen ontwikkelen, is dat je met elkaar kan profiteren van het schaalvoordeel van 39 woningen.