IMG-20190708-WA0004

Hoe doe je dat?

Als leden van de CPO ontmoeten we mensen die het aan de ene kant wel aantrekkelijk vinden om mee te beslissen over de indeling van hun woning, maar er aan de andere kant ook tegenop zien, zichzelf niet creatief genoeg vinden of gewoon denken dat ze d ...

Close up of the bubbles in a freshly poured glasses of champagne.  The glasses are in front of a black background that allow for ample copy space.  Image can be flipped horizontal to accommodate  alternative composition needs. Shot with a very shallow depth of field.

Uitspraak Raad van State

Sneller dan verwacht kwam vandaag de uitspraak van de Raad van State. Beslissing De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: verklaart de beroepen ongegrond. Als CPO groep zijn we heel erg blij met deze uitspraak. Achter de schermen ging ...

tekening uit Bouwteam

Stap voor stap gaan we verder

Vanuit het bouwteam: We kunnen bijna starten met het definitieve ontwerp (DO). Inmiddels is er een tweede bouwteam overleg geweest. Dit bouwteam bestaat o.a. uit de architect, bouwfysicus, constructeur en de beoogd aannemer. N.a.v. het bezoek a ...

woonwijzer-winkel-pand

Excursie naar ICDuBo

Maandag 5 augustus hebben de leden van de VvO Sluiseiland een excursie gemaakt naar het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam. Dit is het grootste en meest inspirerende centrum voor duurzaam bouwen in Nederland en heeft als missie, de vraag ...

gebouw 1

Zitting Raad van State

Maandag 5 augustus was er om 10.00 uur een zitting bij de Raad van State betreffende de beroepen van omwonenden van het Sluiseiland tegen het besluit van de gemeenteraad van Vianen van 8 oktober 2018, waarbij het bestemmingsplan Sluiseiland is vastge ...

DSC01503

Informatieavond goed bezocht

De informatieavond op 10 juli in de Prenter is goed bezocht. Er waren zo'n 25 belangstellenden voor het CPO project. Met behulp van een PowerPoint presentatie is uitleg gegeven hoe het project in elkaar steekt en welke woningen er op dit moment nog v ...

190529 Q_team CPO Sluiseiland wervingsbeelden_Pagina_11

Structuur ontwerp vastgesteld

Op de laatste Algemene Leden Vergadering, is het structuurontwerp definitief vastgesteld. Dat wil zeggen dat alle huidige leden zich kunnen vinden in het ontwerp zoals het nu is voorgelegd door KRFT architecten. De laatste puntjes worden op de i geze ...

DSC01402

Vervolg impressies schetsontwerp

Woensdag 29 mei is er opnieuw een bijeenkomst geweest met het Q team, de architect van de VvO, de begeleider van Urbannerdam en het bestuur van de VvO Sluiseiland. Het Q team (kwaliteitsteam) bestaat uit 2 architecten van Heeren 5 architecten, een st ...