Hans Vos van Urbannerdam geeft antwoord op veel gestelde vragen

 1. Het idee gaat nu uit van 39 woningen. Kunnen er meer of minder woningen worden gerealiseerd?
  Meer niet, minder woningen kan wel.
 2. Mag er in het plan gebouwd worden tot het water?
  Nee, er komt aan beide zijden een straat. De kanaalkant zal wat breder worden, de havenkant is niet bestemd voor verkeer.
 3. Moet er een samenhang zijn in het gehele bouwplan op het Sluiseiland?
  Ja, maar de woningen moeten ook individueel herkenbaar zijn. ‘Eenheid in verscheidenheid’ zoals dat mooi heet. Spelregels om samenhang en variatie te bevorderen zijn uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan.
 4. Sluit de verhouding tussen appartementen en grondgebonden woningen aan op de vraag?
  Er is vooronderzoek gedaan onder de geïnteresseerden en daar komt 2/3 appartementen en 1/3 grondgebonden woningen uit. Dit kan eventueel wijzigen door de wensen van deelnemers.
 5. Komt er een binnentuin?
  Dat hangt helemaal af van het totale ontwerp. Buitenruimtes in de vorm van tuinen, dakterrassen en balkons zijn  zeker belangrijk. Een binnentuin zou kunnen ontstaan als er in een of meer hofjes gebouwd gaat worden.
  6. Hoe zit het met de grondprijs?
  Dit is een vast bedrag voor het hele perceel, de grond wordt afgenomen van Smit’s Bouwbedrijf. Er is een analyse gemaakt door de Vereniging i.o., er is onderhandeld en we zitten op een haalbaar en marktconform niveau.
  7.Welk eigen risico ga ja aan als je serieus begint met het project?
  Dit is in de inleg- en uitstapregeling geregeld. Je gaat geld inleggen om het plan te kunnen ontwerpen. Als je uitstapt zoeken we een nieuwe deelnemer die de door jou gemaakte kosten overneemt. Zolang dat duurt krijg je de gedane inleg nog niet terug.
  8. Kan er worden uitgestapt als er al wordt gebouwd?
  Dat kan, maar dan heb je gewoon je eigen woning te koop.
  9. Welke keuzes zijn er al gemaakt door de inschrijvers?
  Er is door de initiatiefgroep gekozen voor begeleiding door Urbannerdam en er is een intentieovereenkomst opgesteld met Smits, ook is er een architect gekozen.
  10. Heeft de CPO groep straks een vrije keuze voor een aannemer? Smit’s Bouwbedrijf ontwikkelt immers (bijna) het hele eiland?
  Die vrije keuze is er en die keuze is inmiddels gevallen op Peters Bouw uit Schaik.
  11. Hoe verloopt de volgorde in de bouw van de bouwblokken op Sluiseiland?
  Van zuid naar noord.
  12. Wat gebeurt er op het moment dat Smit’s bouwbedrijf failliet gaat?
  Dan ligt de hele gebiedsontwikkeling stil en zal de gemeente zich moeten beraden op een andere partij. Dat is uiterst onwaarschijnlijk. Een eenmaal in gang gezet bestemmingsplan zal dan gewoon doorgaan.
  13. Hoe wordt het ontwerp van de omgeving afgestemd op dit bouwblok?
  Binnen een zogenaamd Q-team wordt de kwaliteit en de samenhang van het geheel bewaakt en gestuurd. Smit’s en gemeente maken een ontwerp voor de openbare ruimte, in overleg met de evenementen organisaties zoals die van de Sleepbootdagen.
  14. Hoe worden andere ontwerpzaken afgestemd op de plannen van Smit’s?
  Smit’s heeft een kavelpaspoort en een beknopt beeldkwaliteitsplan Het dozijn van Sluiseiland(de twaalf regels van Sluiseiland) opgesteld waarmee ontwerpzaken worden afgestemd. Ook via het Q-team wordt de ruimtelijke kwaliteit bewaakt. In uitvoeringstechnische zin zal er regelmatig overleg zijn met Smit’s in een zogenaamd planteam.
  15. Op welk moment vindt de betaling van de grond plaats?
  Die vindt plaats op moment van levering van de grond en dat valt in het algemeen samen met het moment van hypotheekverstrekking. Geruime tijd daarvoor zult u een koopovereenkomst tekenen. Op dat moment betaalt u nog niet. In praktijk willen we na daadwerkelijke levering van de grond ook vrijwel direct van start met de bouw zelf.
  16. Wat is het gehele oppervlakte van de kavel?
  Het gehele kavel voor de CPO ontwikkeling is ongeveer 2.800 m2 groot.
  17. Ben ik verplicht een parkeerplaats af te nemen?
  Ja, bij iedere woning dient men minimaal 1 parkeerplaats af te nemen. Er geldt een parkeernorm op het gehele Sluiseiland, dus die ‘last’ dragen we gezamenlijk.
  18. Wat zijn plankosten?
  Dit zijn kosten die in de prijs van ieder nieuwbouwhuis zitten, zoals kosten voor de architect, de constructeur, de adviseurs, de begeleider enz. Bij een reguliere koop betaal je deze kosten in één keer bij de koop van het huis. Bij een CPO, waarbij wij zelf deze adviseurs contracteren, betalen wij hen ook in aanloop naar de daadwerkelijke bouw van de woning. Deze voorfinanciering hoort bij de aankoopkosten van de woning en kan onderdeel worden van een eventueel af te sluiten hypotheek.