gebouw 1

Zitting Raad van State

Maandag 5 augustus was er om 10.00 uur een zitting bij de Raad van State betreffende de beroepen van omwonenden van het Sluiseiland tegen het besluit van de gemeenteraad van Vianen van 8 oktober 2018, waarbij het bestemmingsplan Sluiseiland is vastgesteld.

Tijdens de zitting werden de zienswijzen door de diverse partijen toegelicht.

De Raad doet in principe binnen 6 weken uitspraak.

Tags: No tags

Comments are closed.