startbijeenkomst krft 221118

Startbijeenkomst met architect

Donderdag 22 november vond de startbijeenkomst plaats met KRFT architecten.
Oscar Vos en Thom Schreuder presenteerden hun plan van aanpak, van SO (schetsontwerp) tot DO (definitief ontwerp). Om een goed SO te kunnen maken hebben zij handvatten nodig. Een instrument hiervoor is een enquête die duidelijkheid moet verschaffen m.b.t. de woonwensen van de VvO Sluiseiland leden.
De leden zullen de enquête binnenkort invullen en dan kan het puzzelen voor KRFT beginnen.
Het was een inspirerende avond waar al veel ideeën boven kwamen drijven.

Een ander instrument is een excursie op 24 november naar diverse CPO projecten in Utrecht en Amsterdam waar de leden samen met de architecten ideeën op kunnen doen.

Tags: No tags

Comments are closed.