tekening uit Bouwteam

Stap voor stap gaan we verder

Vanuit het bouwteam: We kunnen bijna starten met het definitieve ontwerp (DO).

Inmiddels is er een tweede bouwteam overleg geweest. Dit bouwteam bestaat o.a. uit de architect, bouwfysicus, constructeur en de beoogd aannemer. N.a.v. het bezoek aan het innovatiecentrum heeft de bouwfysicus een advies geschreven. Dit advies is in het overleg toegelicht en de punten die hieruit meegenomen moeten worden in het voorlopig ontwerp (VO), zijn besproken. Het VO zal tijdens de eerstkomende ALV door de architect worden gepresenteerd en bij goedkeuring, door de leden vastgesteld.

Ook de door de deelnemers geselecteerde constructeur heeft al haar eerste berekeningen en adviezen met de groep gedeeld.

Een vruchtbare bijeenkomst waarbij de deelnemers vastgesteld hebben dat er al veel werk verzet is waardoor de DO fase een goede start kan maken.

Vanuit de werkgroep Duurzaamheid: Energie neutraal?

Gaan we voor 0 op de meter of nemen we genoegen met EPC 0,0? Deze vraag stond centraal bij de laatste bijeenkomst. Op basis van het advies van de bouwfysicus heeft de werkgroep Duurzaamheid getracht om een collectief advies samen te stellen dat in de eerstkomende ALV aan de deelnemers zal worden voorgelegd.

Keuzes die aan de ALV voorgelegd worden gaan over hoe we willen ventileren, hoe te verwarmen (we mogen en willen tenslotte geen gas meer gebruiken), de mate van isoleren en of we voor volledig energie neutraal gaan. Belangrijke keuzes die noodzakelijk zijn voor de volgende fase, de DO fase.

Tags: No tags

Comments are closed.