DSC01785

‘Duurzaam overleg’ gemeente en CPO Sluiseiland

Vandaag is er een overleg geweest tussen wethouder Christa Hendriksen en beleidsadviseur Jeannette Bijkerk van de gemeente Vijfheerenlanden en René van Ziel en Jannie Broer, bestuursleden van CPO Sluiseiland.

De inzet van het overleg was een verkennende tocht in wat we voor elkaar kunnen gaan betekenen.

Het CPO is een plan m.b.t. woningbouw op het Sluiseiland aan het ontwikkelen met daarbij de ambitie om EPC 0 en/of nul-op-de-meter woningen te realiseren.

De wethouder werd zichtbaar blij bij het horen van deze ambitie en zegde haar medewerking toe, daar waar dat mogelijk en nodig was.

De duurzaamheidscommissie van CPO Sluiseiland onderzoekt de mogelijkheden van verwarming d.m.v. aardwarmte en luchtwarmte en ook de mogelijkheid van warmte onttrekken aan oppervlaktewater wordt onderzocht.

Zij worden hierin bijgestaan door Evert Vrins, die als bouwfysicus aan CPO Sluiseiland verbonden is en ook een groep studenten van de HU onderzoekt de mogelijkheden.

Tags: No tags

Comments are closed.