Sluiseeiland Vianen_View 05

De wereld lijkt stil te staan, maar met de CPO gaan we door!

Ondanks alle problemen met de Coronacrisis, wordt er hard doorgewerkt aan de realisering van ons project op het Sluiseiland. Nu we niet bij elkaar kunnen komen om te vergaderen, doen we dat digitaal. We houden online bestuurs- en bouwteamvergaderingen en ook de Algemene Leden Vergadering gaan we online doen. In de afgelopen week zijn er een aantal proefsessies gedaan om iedereen hier vertrouwd mee te laten raken. Veel leden hebben iets dergelijks nog nooit gedaan, maar je bent nooit te oud om te leren en het is ontzettend leuk om te zien, hoe iedereen hier enthousiast aan mee doet, of als het niet lukt, geholpen wordt door een van de andere leden of door hun eigen familie.

In het bouwteam, wat geleid wordt door de architect en verder bestaat uit, de aannemer, de installateur, de constructeur, de bouwfysicus, het bureau wat ons begeleid en bestuursleden van de CPO, is de voortgang besproken.

De architect heeft de aanvraag voor de omgevingsvergunning in concept klaar en de aannemer rekent aan de begroting voor het Definitief Ontwerp. Als alles volgens plan blijft verlopen, hopen we de omgevingsvergunning rond 20 april aan te kunnen vragen en na de bouwvak te starten met de bouw. Dit is waar we met zijn allen naar uitkijken.

Waar we ook met zijn allen naar uitkijken is toch het einde van de Coronacrisis. Ondanks dat we door gaan met ons project, zou het heel fijn zijn als we elkaar weer kunnen ontmoeten, als we kunnen genieten van de mooie tijd die ons te wachten staat en als de ellende van eenzaamheid, ziekte en erger achter ons komt te liggen. Daarbij wensen we iedereen die er zelf of in zijn nabije omgeving mee te maken heeft, heel veel sterkte!

Tags: No tags

Comments are closed.